محدودیت های نسخه ی رایگان نرم افزار اوج

نسخه ی رایگان اوج شامل محدودیت های زیر است:

  • ایجاد حداکثر 20 قلم کالا
  • ایجاد حداکثر 20 شخص یا شرکت
  • وجود تبلیغات در قسمت های مختلف برنامه
  • عدم توانایی در ایجاد کادر یادآوری
  • عدم توانایی در تغییر عکس صفحه ی اصلی نرم افزار
  • نمایش تبلیغات اوج در گزارش چاپ شده

در تصویر زیر قسمت مربوط به نسخه ی رایگان را در تنظیمات اوج مشاهده میکنید:

دو نوار پردازش عمودی به شما تعداد اقلام کالا و اشخاصی را که تا کنون ایجاد کرده اید نمایش میدهند. بنابراین هنگامی که تعداد اقلام کالا یا اشخاص و شرکت ها به 20 عدد برسد این نوارپردازش ها نیز به انتهای خود میرسند