ویژگی های نسخه ی بدون تبلیغ نرم افزار اوج

نسخه ی بدون تبلیغ شامل ویژگی زیر است:

  • حذف تبلیغات از تمام برنامه
  • حذف تبلیغات اوج از قسمت چاپ گزارش
  • حذف لوگوی پیورسافت از صفحه ی اصلی نرم افزار

در نسخه ی بدون تبلیغ اوج همچنان محدودیت های زیر موجود هستند:

  • ایجاد حداکثر 20 قلم کالا
  • ایجاد حداکثر 20 شخص یا شرکت
  • عدم توانایی در ایجاد کادر یادآوری
  • عدم توانایی در گذاشتن عکس دلخواه در صفحه ی اصلی نرم افزار

در تصویر زیر قسمت مربوط به نسخه ی بدون تبلیغ را در تنظیمات اوج مشاهده میکنید:

دو نوار پردازش عمودی به شما تعداد اقلام کالا و اشخاصی را که تا کنون ایجاد کرده اید نمایش میدهند. بنابراین هنگامی که تعداد اقلام کالا یا اشخاص و شرکت ها به 20 عدد برسد این نوارپردازش ها نیز به انتهای خود میرسند