نحوه ی پشتیبان گیری و بازیابی آن در نرم افزار اوج

با کلیک بر روی دکمه ی تهیه نسخه پشتیبان میتوانید به روبان پشتیبان گیری و بازیابی بروید. در تصویر زیر این قسمت را مشاهده میکنید

در ادامه به بررسی تک تک دکمه های موجود در این روبان میپردازیم

با کلیک بر روی دکمه ی گرفتن پشتیبان میتوانید بوسیله ی تنظیماتی که برای پشتیبان گیری در نظر گرفته اید، یک نسخه پشتیبان از دایتابیس تهیه کنید

پس از این دکمه، دکمه ی دیگری با عنوان تنظیمات پشتیبان گیری وجود دارد که تنظیمات پشتیبان گیری را به شما نمایش میدهد

شما میتوانید از قسمت تنظیمات پشتیبان گیری ، مواردی از قبیل: محل ذخیره ی پشتیبان ها، نحوه ی ذخیره سازی و یا حذف داده های موجود و ... را تغییر دهید

نکته ی قابل توجه در اینجا این است که فقط دکمه ی گرفتن پشتیبان از تنظیمات پشتیبان گیری استفاده میکند و دیگر دکمه ها فقط از مسیر ذخیره ی تعیین شده استفاده میکنند و به دیگر تنظیمات ست شده حساسیتی ندارند

با کلیک بر روی دکمه ی گرفتن پشتیبان فوری یک نسخه ی پشتیبان از دیتابیس تهیه شده و در محل ذخیره ی بکاپ ها قرار میگیرد و هیچ یک از تنظیمات گشتیبان گیری معمولی، نظیر حذف اقلا کالا یا مشتری ها بر روی دیتابیس اعمال نخواهد شد

با کلیک بر روی دکمه ی گرفتن پشتیبان و حذف محتویات بجر اقلام کالا و اشخاص و شرکت ها همانند دکمه ی قبلی، یک پشتیبان از دیتابیس گرفته میشود. اما بدون در نظر گرفتن تنظیمات پشتیبان گیری، تمام ورودی ها و خروجی ها را حذف میکند ولی اقلام کالا و اشخاص و شرکت ها باقی میمانند

با کلیک بر روی دکمه ی گرفتن پشتیبان و حذف کامل محتویات دیتابیس یک پشتیبان از دیتابیس تهیه خواهد شد و بدون توجه به تنظیمات پشتیبان گیری، تمام محتویات دیتابیس اعم از ورودی ها و خروجی ها ، اقلام کالا و اشخاص و شرکت ها همگی حذف خواهند شد و دیتابیس برنامه از ابتدا ساخته خواهد شد

با کلیک بر روی دکمه باز کردن محل ذخیره پشتیبان ها شما میتوانید محل کنونی ذخیره ی نسخه های پشتیبان برنامه را مشاهده کنید. در این قسمت فایل ها بر اساس زمانی که ایجاد شده اند نام گذاری شده اند، بصورت: backup-[ثانیه]-[دقیقه]-[ساعت]_[روز]-[ماه]-[سال].accdb
برای تغییر دادن محل ذخیره ی پشتیبان ها شما میتوانید به قسمت تنظیمات پشتیبان گیری مراجعه کنید

با کلیک بر روی دکمه بستن میتوانید روبان مخصوص به پشتیبان گیری و بازیابی را ببندید

با کلیک برروی دکمه ی بازیابی نسخه پشتیبان میتوانید بوسیله ی یک رابط مرحله به مرحله دیتابیس نرم افزار را بازیابی کنید.در تصویر زیر این قسمت را مشاهده میکنید

با انتخاب نسخه پشتیبان مورد نظر و زدن دکمه بعدی - Next میتوانید نسخه ی پشتیبان را با دیتابیس کنونی جایگزین کنید. لطفاً توجه داشته باشید که هنگام بازیابی نسخه پشتیبان تمام اطلاعات کنونی دیتابیس حذف میشود و اطلاعات موجود در نسخه ی پشتیبان ، جایگزین آن خواهد شد

اگر بازیابی دیتابیس با موفقیت انجام شود با پیغامی شبیه به این مواجه خواهید شد:

در غیر اینصورت با پیغام خطا مواجه خواهید شد:

آخرین دکمه ای که در این قسمت مشاهده میشود تبدیل دیتابیس نسخه 6.2 است که بوسیله ی آن میتوانید دیتابیس نسخه ی قدیمی نرم افزار اوج را به نسخه جدید تبدیل کنید. برای یادگیری نحوه ی انجام این کار به قسمت ارتقای دیتابیس اوج 6.2 به نسخه 7 مراجعه کنید